parentnik.pl

Wielkości w ciąży

Obwód brzucha

„Obwód brzucha w 40 tygodniu u nieotyłej ciężarnej przy pojedynczym płodzie powinien wynosić ok. 100 cm. Obwód powyżej 100 cm może świadczyć o wielowodziu, ciąży bliźniaczej (a to odkrycie, w 40 tygodniu!) lub dużym płodzie.”

Z kolei zbyt mały obwód brzucha może świadczyć o małowodziu, małym płodzie, nieprawidłowo wyliczonym terminie zapłodnienia i porodu.

W trzecim trymestrze obwód brzucha zwiększa się o ok. 1 cm/tyg.

Prawidłowy pomiar obwodu brzucha powinien odbywać się:

– w tych samych warunkach

– na czczo

– po wypróżnieniu

– w największym obwodzie, na wysokości pępka

Źródło: http://www.forumginekologiczne.pl

Przyrost wagi:

Optymalny przyrost wagi:

– do 20 tygodnia ciąży – 5-6 kg

– do 40 tygodnia ciąży – 12-13 kg

Jeżeli nastąpił duży przyrost wagi w krótkim czasie może wynikać z obrzęków świadczących o możliwości zatrucia ciążowego.

Zbyt duży przyrost wagi zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy ciążowej.

Ciśnienie tętnicze:

Prawidłowe: 120/70

Długo utrzymujące się nadciśnienie tętnicze (pow. 140/90) może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania łożyska, ograniczenia rozwoju płodu, negatywnych konsekwencji dla nerek, wątroby, wzroku, serca i układu krążenia ciężarnej.

Nieleczone nadciśnienie(pow. 160/110) może prowadzić do stanu przedrzucawkowego.

Źródło: http://www.porady-poloznej.pl

Tętno płodu

– oceniane po 20 tygodniu ciąży

– za pomocą słuchawki Pinarda lub detektora ultradźwiękowego

– prawidłowe wartości: 120-160 uderzeń/min.

– wartości powyżej 160 uderzeń/min trwające powyżej 10 min nazywamy tachykardią (może być spowodowana zakażeniem wewnątrzmacicznym bądź chorobą infekcyjną matki)

– wartości poniżej 120 uderzeń/min nazywamy bradykardią (może świadczyć o niedotlenieniu płodu)

– KTG (kardiotokografia położnicza) w prawidłowej ciąży wykonuje się dopiero po 38 tyg., na oddziale patologii ciąży (bądź w przypadku podejrzenia przedwczesnych skurczów lub zaburzeń czynności serca płodu) po 22-24 tyg. ciąży. Zwykle badanie trwa 30 minut, ale może być przedłużone do 60 minut.

Ocena zapisu KTG (w punktowej skali wg Fishera):

– 10-8 – stan dobry płodu

– 7-5 – zagrożenie płodu, wymaga monitorowania

– 4-0 – bezpośrednie zagrożenie płodu, wskazanie do rozwiązania ciąży