parentnik.pl

Rok i tydzień

  • http://www.parentnik.pl Tatuś

    Do naprawdę ciekawych osiągnięć dodać można umiejętność „nakręcania” motorówki, czyli zabawki towarzyszącej podczas kąpieli. Owa motorówka ma sznurek z małym kółeczkiem, za które trzeba pociągnąć z dość dużą siłą jednocześnie mocno trzymając motorówkę. I Szymek radzi sobie z tym zaskakująco dobrze, nawet mimo mokrych, śliskich rąk 🙂 Wprawdzie cała „nakręcona moc” umyka zanim dozna zanurzenia, ale to drobiazg 😉

    A całkiem świeżą umiejętnością jest „ryranie” 😉 Całymi długimi partiami czasu potrafi sobie pod nosem rrrrrobić „rrrrrrrrrrr” co brzmi fantastycznie 🙂