parentnik.pl

Schemat wyrzynania się zębów mlecznych

Schemat jest mniej więcej taki:

wyrzynanie się zębów

Źródło: czarodziej.pl

czyli (najczęściej) najpierw dolne, potem górne jedynki, potem dwójki (najczęściej górne), czwórki i dopiero trójki. Piątki, czyli ostatnie zęby mleczne pojawiają się zwykle dopiero po 1. urodzinach.

Co nie oznacza jednak, że jest to jedyna obowiązująca i właściwa wersja. Są dzieci, które już rodzą się z zębami (zdaniem specjalistów stan taki jest zaburzeniem i nosi nazwę dentes natales), lub u których zęby pojawiają się w okresie noworodkowym (dentes neonatales). Żeby nie było, że tacy mają łatwiej – zęby takie najczęściej mają niedorozwinięte korzenie  i najczęściej są usuwane przez ekstrakcję (czyli wyrywane po prostu) ze względu na to, że utrudniają karmienie i mogą stanowić zagrożenie dla malucha. Są też takie dzieci, które pierwszy ząb dostaną dopiero w prezencie na pierwsze urodziny. Niektórzy badacze wyróżniają aż 56 (!) różnych schematów wyrzynania się zębów mlecznych.

– Pełen zestaw mleczny to 20 zębów: 8 siekaczy, 4 kły i 8 trzonowców.

– Pierwsze objawy ząbkowania mogą pojawić się już w 3.-4. m-cu

– Cały proces kończy się około 30. m-ca życia (2,5 roku)

– Nie jest prawdą, że „im dalej tym łatwiej”. Za najbardziej bolesne uważa się wyrzynanie tzw. zębów „ocznych” czyli kłów górnych, inaczej „trójek”. Nazwa „ząb oczny” wiąże się z tym, że procesy zapalne korzenia wywołują objawy ze strony oka

– Wyrzynaniu się zębów trzonowych może towarzyszyć ból ucha, który czasem może być trudno rozróżnić z zapaleniem ucha środkowego.

– „W wieku około 5-7 lat rozpoczyna się okres wymiany uzębienia mlecznego na zęby stałe. Korzenie zębów mlecznych ulegają resorpcji (wchłanianiu) na kilka lat przed wymianą uzębienia, dlatego zęby mleczne ulegają rozchwianiu i w końcu wypadają ustępując miejsca zębom stałym. Kości szczęki i żuchwy intensywnie wzrastają, w związku z czym przestrzenie pomiędzy zębami mlecznymi powiększają się – okres ten nazywany jest często okresem ‚brzydkiego kaczątka).” (źródło)

– „Na kilka miesięcy przed pojawieniem się w jamie ustnej odpowiedniego zęba stałego dochodzi do wypadnięcia zęba mlecznego. Najczęściej pierwszymi zębami mlecznymi, które ulegają rozchwianiu i eksfoliacji są dolne siekacze przyśrodkowe – pomiędzy 5 a 7 rokiem życia. Kolejno rozchwianiu i wypadnięciu ulegają zęby sieczne przyśrodkowe górne (u dziecka w wieku 6-7 lat), a następnie zęby sieczne boczne dolne i górne, na ogół w wieku 7-8 lat. Pomiędzy 9. a 11. rokiem życia dochodzi do rozchwiania i wypadania pierwszych górnych i dolnych zębów trzonowych oraz dolnych kłów. Dziecko traci górne mleczne kły oraz górne i dolne zęby trzonowe drugie w wieku 10-12 lat. Należy pamiętać o tym, że przed pojawieniem się stałych zębów trzonowych, które najczęściej pojawiają się jako pierwsze, nie dochodzi do rozchwiania się i wypadania zębów mlecznych, ponieważ ich wyrzynanie ma miejsce za zębami trzonowymi mlecznymi. Często obecność ‚szóstek’ jest w związku z tym przeoczana przez rodziców.” (źródło)

– Twoje dziecko ząbkuje później niż jego rówieśnicy? Należy się tylko cieszyć – zdaniem specjalistów im później wyrżną się zęby, tym będą mocniejsze.

– Wcześniaki ząbkują średnio miesiąc później niż dzieci urodzone w terminie.