parentnik.pl

Sens

Kiedy Twoje dziecko, które niewiele jeszcze mówi (ale wszystko umie pokazać) nagle przybiega do Ciebie, pakuje się na kolana przodem do Ciebie, obejmuje rączkami Twoją twarz, całuje, i szeptem mówi:

” ser-ce „

to nagle rozumiesz, że nie ma na świecie nic ważniejszego.