parentnik.pl

Magiczne słowo

[Sz.]: – Daj mi to!
[B.]: – A znasz takie magiczne słowo..?
[Sz.]: – Abrakadabra..?

No zna, prawda? 😛